TÖRTÉNET
 
HÍREK ÉS
ESEMÉNYEK
 
ÉRMEK ÉS
PLAKETTEK
 
ALKOTÓK
 
KAPCSOLAT
 

 

 

 

PARTNER LAPOK

Gyűjtőkboltja.hu

NumizPortál
KEDVELT OLDALAK

Éremművészet.lap.hu

MNT - Magyar Numizmatikai
Társulat

MÉE - Magyar Éremgyűjtők Egyesülete

 

 

ÉKE 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911
  1912 1913 1914 1915 1916 1917 1921
  1922 1923/1925 1926 1927 1928 1929 1930
  1931 1934          
MÉE 1935 1936 1937 1938 1939    
MÉE-ÉKE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
  2019 2020          
MNT-ÉKE 2021 2022          

 

A magyar plakett- és érem-művészet föllendítésére a művészek és műbarátok egy csoportja életrevaló akciót indított meg. "Éremkedvelők Egyesülete" címmel egyletet alapítanak, amely a maga tagjai s csakis ezek számára évenként egy-egy plakettet vagy művészi érmet készíttet egy az egyesület által kijelölt művészszel.

Az előttünk fekvő alapszabály-tervezet szerint a tagok lehetnek alapítók 1500 korona lefizetésével, vagy pártolók évi 50 koronával, vagy rendes tagok évi 12 koronával. A két utóbbi kategóriánál a tagok három évre kötik le magukat.

Az egyesület legfeljebb 150 tagot számlálhat, az egyes plakettek és érmek tehát csupán ily számban készülhetnek, miáltal azok ritkaság-becse is fokozódik. E kötelezettséggel szemben az alapító-tagok élethossziglan, a pártolók pedig tagságuk tartama alatt évenként egy-egy ezüstérmet vagy plakettet kapnak, a rendes tagok ugyanezt bronzban.

(Művészet, 1905 / III)

 

Az évszámokra kattintva tekinthetőek meg az Éremkedvelők Egyesülete (ÉKE) és a Magyar Éremművészeti Egyesület (MÉE) választmánya, valamint a Magyar Éremgyűjtők Egyesülete - Éremkedvelők Egylete (MÉE-ÉKE) tagjai által az egyes években megrendelt művészi érmek és plakettek.

A fenti idézet alapján évenként készült tagilletmény érmeken és plaketteken kívül bemutatjuk a rendkívüli tagilletményi, az ÉKE által tagjainak olcsón közvetített, továbbá a MÉE-ÉKE tagjai által rendelt érmeket és plaketteket is.

A nagyfelbontású fotó mellett szerepel az alkotások készítési módja, anyaga, mérete, valamint - a korai darabok esetében - a Huszár Lajos - Procopius Béla szerzőpáros Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn című katalógusában szereplő sorszáma is.

 

 

 
www.eremkedvelok.hu
Éremkedvelők Egyesülete - ÉKE
Magyar Éremművészeti Egyesület - MÉE
érem - plakett - éremművészet - plakettművészet bemutató oldal - 2011 - 2022